Op de website www.dutchtone.sucks.nl wordt geklaagd over de dienstverlening van Dutchtone N.V.
Deze site is een initiatief van een ontevreden Dutchtone klant en is zeer zeker niet van Dutchtone.

De site van Dutchtone is te vinden op:   http://www.dutchtone.nl/

Ja, ik ben gewaarschuwd
en wil naar de Dutchtone SUCKS Website...

Dutchtone N.V. is exclusief rechthebbende op het merk Dutchtone.
Dutchtone heeft voor dit merk meerdere registraties verricht, waaronder voor het Dutchtone-logo.

Lees de brieven die Dutchtone en zijn advocaten stuurden n.a.v. de Dutchtone Sucks website.

Brief 08-10-2001     Brief 31-10-2001     Brief 22-11-2001Op de website www.sucks.nl worden particulieren en bedrijven
in staat gesteld om via een URL die eindigt op 'sucks.nl'
een hyperlink te creeren naar een andere URL buiten het sucks.nl domein.

De host/makers/eigenaars van sucks.nl zijn uitdrukkelijk niet verantwoordelijk
voor de inhoud van webpagina's buiten het sucks.nl domein.
Indien op zulke pagina's merk- en/of auteursrechten van derden worden geschonden
of andere regels/wetten worden overtreden dan wordt dat ten zeerste afgekeurd.