www.lp.sucks.nl

Helaas,"Leraren Peilingen" is (tijdelijk) verwijderd.

Op de website kun je wel het verhaal lezen over het hoe en waarom.


De makers van sucks.nl waren ook benaderd om de site te verwijderen,
maar waren niet zo flauw om daar meteen gehoor aan te geven.
lees de mail

Webwereld: Lerarenpeiling offline na boze mail school


Op de website www.sucks.nl worden particulieren en bedrijven
in staat gesteld om via een URL die eindigt op 'sucks.nl'
een hyperlink te creeren naar een andere URL buiten het sucks.nl domein.

De host/makers/eigenaars van sucks.nl zijn uitdrukkelijk niet verantwoordelijk
voor de inhoud van webpagina's buiten het sucks.nl domein.
Indien op zulke pagina's merk- en/of auteursrechten van derden worden geschonden
of andere regels/wetten worden overtreden dan wordt dat ten zeerste afgekeurd.