Van: Meldpunt Discriminatie Internet - Buro
Datum: dinsdag, 26 maart 2002 13:46
Aan: webmaster@sucks.nl
Onderwerp: strafbare subdomein naam

Geachte dames en heren,

N.a.v. een melding is geconstateerd is dat u verantwoordelijk bent van het subdomein http ://www.niggers.sucks.nl/

Los van de inhoud op de lokatie http://members.odinsrage.com/wpgroningen/, die niet onder uw verantwoordelijkheid valt en waarnaartoe een www pointer staat is de subdomeinaam niggers.sucks.nl intrisiek strafbaar.

Openbaarmaking/verspreiding van discriminerend materiaal is in Nederland strafbaar met maximaal 1 jaar gevangenisstraf.

Met deze waarschuwing willen wij u dringend verzoeken deze subdomein naam te verwijderen.

Indien niet binnen 48 uur aan ons verzoek wordt voldaan, dan zal aangifte worden gedaan.

Meer informatie over het Meldpunt Discriminatie Internet kunt u vinden op:
http://www.meldpunt. n l

Hoogachtend,

((meldpunt))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Meldpunt Discriminatie Internet
Complaints Bureau for Discrimination
on the Internet
Amsterdam - The Netherlands
http://www.meldpunt.nl
e-mail: buro@meldpunt.nl
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Van: webmaster@sucks.nl
Datum: dinsdag, 26 maart 2002 23:52
Aan: Meldpunt Discriminatie Internet - Buro
Onderwerp: Re: strafbare subdomein naam

Hallo ((meldpunt)),

Ik vind het prima dat je je inzet voor de bestrijding van discriminatie op
het internet. Maar het lijkt me dat je dit keer iets te ver bent
doorgeschoten in je ijver.

Het is mij absoluut niet duidelijk op basis van welke regelgeving je tot de
conclusie komt dat de url 'www.niggers.sucks.nl' op zichzelf al strafbaar
zou zijn. Daarom ben ik vooralsnog van mening dat je stelling dat er sprake
is van een strafbaar feit te ver gezocht is.

Ik sta altijd open voor tegenargumenten, dus misschien kun je me een en
ander toe kunt lichten, wellicht met de verwijzing naar terzake doende
jurisprudentie.

Nogmaals, ik ben me van geen kwaad bewust. Het sucks-account 'niggers' is
sinds april 2001 actief. In het afgelopen jaar zijn hier nimmer klachten
over geweest. Zelfs niet nadat dit account, als een van vele willeurige
voorbeelden van sucks-sites, in juni 2001 ter sprake is gekomen in het
populaire Vara radio-programma 'spijkers met koppen'.

Het werk van het MDI, waarvoor ik alle sympathie heb en waarmee ik je
welgemeend veel succes wens, is er zeker bij gebaat wanneer er duidelijkheid
is over dit soort zaken zodat er voortaan alleen van serieuze klachten werk
hoeft te worden gemaakt

In verband daarmee geef ik je ook nog de tip om je mail voor het verzenden
altijd goed door te lezen; het komt een stuk professioneler over wanneer er
minder storende taalfouten in voorkomen, wat de effectiviteit van je
dreigementen zeker ten goede zal komen.

vriendelijke groeten,
((sucks))
webmaster@mail.sucks.nl
--


Van: Meldpunt Discriminatie Internet - Buro
Datum: woensdag, 27 maart 2002 11:45
Aan: webmaster@sucks.nl
Onderwerp: Re: strafbare subdomein naam

Dag meneer ((sucks)),

At 11:52 PM 3/26/2002 +0100, you wrote:
>Hallo ((meldpunt)),
>
>Ik vind het prima dat je je inzet voor de bestrijding van discriminatie op
>het internet. Maar het lijkt me dat je dit keer iets te ver bent doorgeschoten
>in je ijver.
>
>Het is mij absoluut niet duidelijk op basis van welke regelgeving je tot de
>conclusie komt dat de url 'www.niggers.sucks.nl' op zichzelf al strafbaar zou zijn.
>Daarom ben ik vooralsnog van mening dat je stelling dat er sprake is van een
>strafbaar feit te ver gezocht is.

Artikel 137 c en e Wetboek van Strafrecht.
zie http://www.meldpunt.nl/index.php3?link=wvs137

>Ik sta altijd open voor tegenargumenten, dus misschien kun je me een en
>ander toe kunt lichten, wellicht met de verwijzing naar terzake doende
>jurisprudentie.
>
>Nogmaals, ik ben me van geen kwaad bewust. Het sucks-account 'niggers' is
>sinds april 2001 actief. In het afgelopen jaar zijn hier nimmer klachten
>over geweest. Zelfs niet nadat dit account, als een van vele willeurige
>voorbeelden van sucks-sites, in juni 2001 ter sprake is gekomen in het
>populaire Vara radio-programma 'spijkers met koppen'.

Ja en? Het niet krijgen van klachten gedurende een bepaalde periode is geen
garantie voor het nooit krijgen van klachten of voor het gehalte van strafbaarheid
van een uiting.

>Het werk van het MDI, waarvoor ik alle sympathie heb en waarmee ik je
>welgemeend veel succes wens, is er zeker bij gebaat wanneer er duidelijkheid
>is over dit soort zaken zodat er voortaan alleen van serieuze klachten werk
>hoeft te worden gemaakt

Elke melding wordt serieus bekeken. Er is hier o.i. sprake van een strafbaar feit, zeker gezien
de inhoud waar dit subdomein naartoe staat gepoint. Zoals gezegd bent u niet verantwoordelijk
voor die inhoud maar het zal u zeker niet helpen, mocht het tot een rechtzaak komen. Ook een
aantal andere subdomeinen die u blijkbaar heeft aangemaakt in uw ijver discriminerende uitingen
in de vorm van een subdomein online te zetten zal u in deze niet helpen.

>
>In verband daarmee geef ik je ook nog de tip om je mail voor het verzenden
>altijd goed door te lezen; het komt een stuk professioneler over wanneer er
>minder storende taalfouten in voorkomen, wat de effectiviteit van je
>dreigementen zeker ten goede zal komen.

Ah, u maakt natuurlijk zelf nooit taalfouten in haast. Het zou wat.
Genoeg grappen gemaakt, u heeft nog 24 uur om het genoemde subdomein te verwijderen.
Dat hoeft u niet te doen, maar dan volgt wel aangifte.

Hoogachtend,

((meldpunt))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Let op! Nieuw mailadres: meldpunt@meldpunt.nl
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Meldpunt Discriminatie Internet
Complaints Bureau for Discrimination
on the Internet
Amsterdam - The Netherlands
http://www.meldpunt.nl
e-mail: meldpunt@meldpunt.nl
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NB: In het belang van de bescherming van de privacy van melders en plegers
van discriminerende uitingen is communicatie tussen u en het Meldpunt vertrouwelijk.


Van: webmaster@sucks.nl
Datum: donderdag, 28 maart 2002 14:03
Aan: Meldpunt Discriminatie Internet - Buro
Onderwerp: Re: strafbare subdomein naam

Beste ((meldpunt)),

Ik verzoek je nogmaals om aan te geven waarom de naam 'www.niggers.sucks.nl'
strafbaar is. Zoals ik reeds aangaf ben ik best bereid om het account
'www.niggers.sucks.nl' te verwijderen, maar dan wel wanneer je daar goede
juridische argumenten voor hebt.

Voor alle duidelijkheid; ikzelf en alle andere betrokkenen bij sucks.nl
verwerpen de uitingen zoals die op de website
'members.odinsrage.com/wpgroningen/' staan. Ik sta echter op het punt dat
deze en andere meningen geuit mogen worden, of deze meningen mij nu wel of
niet aanstaan. Dit recht op vrijheid van meningsuiting en drukpers is in
onze democratie vastgelegd in diverse wetten.

Zoals bekend staat dit recht op gespannen voet met anti-discriminatie
regelgeving. Daarom is je simpele verwijzing naar art. 137c en 137e Sr wel
heel erg kort door de bocht. Ik mag toch aannemen dat het MDI over voldoende
juridische expertise beschikt om een beter betoog te kunnen formuleren.


> Ook een aantal andere subdomeinen die u blijkbaar heeft aangemaakt
> in uw ijver discriminerende uitingen in de vorm van een subdomein
> online te zetten zal u in deze niet helpen.
Ik zet geen uitingen online, ik maak ook geen subdomeinen aan, en er is al
helemaal geen sprake van 'ijver' om welke vorm van discriminatie dan ook te
bevorderen. Misschien dat je je iets verder in de werking, doelstelling en
inhoud van 'sucks.nl' had moeten verdiepen, zodat je deze bizarre fout niet
had gemaakt. Ik vind je opmerking persoonlijk erg grievend.


>> Nogmaals, ik ben me van geen kwaad bewust. Het sucks-account 'niggers' is
>> sinds april 2001 actief. In het afgelopen jaar zijn hier nimmer klachten
>> over geweest.
[knip]
> Ja en? Het niet krijgen van klachten gedurende een bepaalde periode is
> geen garantie voor het nooit krijgen van klachten of voor het gehalte
> van strafbaarheid van een uiting.
Ik stel alleen dat ik niet had verwacht dat de naam 'niggers.sucks.nl'
klachten oplevert. Dit om mijn verzoek om een nadere toelichting door het
MDI te ondersteunen.


>> In verband daarmee geef ik je ook nog de tip om je mail voor het
>> verzenden altijd goed door te lezen; het komt een stuk professioneler
>> over wanneer er minder storende taalfouten in voorkomen, wat de
>> effectiviteit van je dreigementen zeker ten goede zal komen.
>Ah, u maakt natuurlijk zelf nooit taalfouten in haast. Het zou wat.
>Genoeg grappen gemaakt, u heeft nog 24 uur
Sorry wanneer mijn goedbedoelde tip verkeerd werd opgevat. Ik dacht het MDI
te kunnen te helpen en had zeker niet te bedoeling om grappig uit de hoek te
komen. Daarvoor is het onderwerp discriminatie mij iets te serieus.
Ik neem aan dat het MDI normaliter ook zeer serieus met deze materie omgaat
en dat je verwijzing naar 'haast' en de toonzetting van je laatste mail
incidentele missers zijn.


Voorzover ik weet is er geen jurisprudentie die van toepassing is op dit
specifieke geval van discriminatie versus vrijheid van meningsuiting. Maar
misschien is het MDI beter op de hoogte dan ik.
Mocht blijken dat een proefproces gewenst is om duidelijkheid te scheppen,
dan wil ik graag eens met je overleggen hoe we dat het beste kunnen
aanpakken.

Als blijk van goede wil heb ik voorlopig een disclaimer geplaatst op
www.niggers.sucks.nl. Hoewel de in jouw ogen discriminerende url
'www.niggers.sucks.nl' nog steeds bestaat, hoop ik toch dat dit de pijn
enigszins verzacht.


vriendelijke groeten,
((sucks))
webmaster@mail.sucks.nl


Er is ten tijde van bovenstaand bericht op 28 maart een disclaimer geplaatst onder www.niggers.sucks.nl waardoor de achterliggende website niet meer bereikbaar was.


Van: webmaster@sucks.nl
Datum: woensdag, 27 maart 2002 11:45
Aan: Meldpunt Discriminatie Internet - Buro
Onderwerp: FW: strafbare subdomein naam

Ik heb op onderstaande mail nog geen antwoord gekregen.

Graag verneem ik alsnog uw reactie.

groeten,
((sucks))
webmaster@mail.sucks.nl

((oorspronkelijk mailbericht volgt))


Van: webmaster@sucks.nl
Datum: vrijdag, 12 april 2002 01:46
Aan: Meldpunt Discriminatie Internet - Buro
Onderwerp: FW: strafbare subdomein naam

Hallo ((meldpunt)),

Jammer dat jullie niets meer van je laten horen.

Ikzelf vond het boeiende discussie waarvan ik hoopte dat ze zou resulteren
in duidelijkheid over de vraag of een domeinnaam als 'www.niggers.sucks.nl'
zoals jij stelt "intrinsiek strafbaar" kan zijn.

Omdat deze hele discussie me ook voor een groter publiek interessant leek
heb ik onze mailwisseling online gezet op www.niggers.sucks.nl

groeten,
((sucks))
webmaster@mail.sucks.nl
--


Na dit bericht is de mailwisseling online gezet en is er op de disclaimer pagina een link opgenomen naar de oorspronkelijke pagina


* persoonsnamen zijn uit de berichten verwijderd